Зали за игри

sala

Knoocker е неразделна част от забавленията в игралните зали! Интересният формат на игрите от Knoocker привлича деца от всички възрасти. В Knoocker можете да играете индивидуално или в група, като се състезавате за точки и се забавлявате!

иновативна идея

Knoocker използва технология, която нито едно устройство няма, което предлага ново измерение на интеракци

развлечения за всички

приложенията и игрите са универсални от гледна точка на възрастта, а често срещано е възрастните да се присъединят към играта с по-младите играчи!

изобилие от приложения

игра с топки е само началото на възможностите на Knoocker … Караоке? Свободно използване на интернет? Или може би промотиране на марка? С Knoocker всичко е възможно!

лесна интеграция

провеждането на състезания, 1 срещу 1 мачове или сътрудничество в група е чудесна възможност за изграждане на връзка между участниците в събитието

събития на открито и закрито

Knoocker няма да ви разочарова през цялата година, в студено време може да стои в затворени помещения, а когато е топло ще направи времето на участниците на семейния пикник по-приятно

www.knoocker.com

Knoocker sp. z o. o. 
ul. Gromadzka 12
61-655 Poznań, 
Poland

телефон (9:00 – 17:00):

00 48 533 993 225

имейлrobert.plen@o2.pl